top of page

ריו אביירטו - הארגון העולמי 

ריו אביירטו העולמי הינו ארגון הגג של קהילות ריו אביירטו ברחבי העולם.

הארגון מקיים כנסים, הכשרות מקצועיות וסדנאות העמקה למנחים מכל העולם.

קהילות ריו אביירטו קיימות ב:

ארגנטינה, אורוגווי, ברזיל, ספרד, קולומביה, רוסיה, איטליה, יון וכמובן בישראל.

לריו אביירטו העולמי מספר בתי ספר להכשרת מנחים בשיטה.

A photograph of people dancing- בינלאומי כנס ספרד

מנחי ריו אביירטו בישראל לוקחים חלק בכנס בינלאומי בספרד 2016

אתריו- בינלאומי  מריה אדלה מפתחת השיטה בביקורה בישראל

מריה אדלה מפתחת השיטה בביקורה בישראל 

תמונה מכנס בינלאומי

סוף שבוע עם חורחה גולדיו מנחה ריו אביירטו ארגנטינה

אתריו-בינלאומי כנס באורוגאאוי

מנחי ריו אביירטו בכנס העולמי במונטיוידיאו אורוגוואי 2003

הרמת כוסית באתריו-לאומי- בספרד

שבוע בספרד עם גרסיאלה פיגרואה. מנחת ריו אביירטו העולמי

באתריו-לאומי-גרסיאלה ספרד

כנס בינלאומי בספרד עם גרסיאלה פיגרואה 

אתריו-בינלאומי מפגש עם חבלים

        חגיגת 50 שנה לריו אביירטו מרכז ריו אביירטו בפלרמו בואנוס איירס

אתריו-לאומי-ברזיל

מנחים חדשים מברזיל מצטרפים לקהילת ריו אביירטו

bottom of page